Scaloppine al Limone

Scaloppine al Limone

15,00 €

Kalbsmedaillon mit Zitrone